دوشنبه 28 خرداد ماه 1397
01:37 ب.ظ
 
سامانه ها
عنوان ماژول :
پیـونـدهـای مفیـد
 
 
تقویم آموزشی
سامانه پژوهشی
سامانه آموزشی
اعتبارسنجی
ورود اعضا
عنوان ماژول :
نام کاربری:
رمز عبور:
تصویر امینتی
Captcha

!می خواهم عضو سایت شوم
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
اخبار
عنوان ماژول :اخبار
ارزشيابي اساتيد در نيمسال اول سال تحصيلي 96-95
     چاپ
     برگشت

دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه پيام­ نور در نظر دارد کيفيت تدريس اساتيد در نيمسال اول سالتحصيلي 96-95 را از طريق نظر خواهي از دانشجويان در سيستم گلستان از تاريخ 03/09/95 لغايت 30/09/95 ارزيابي نمايد

دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه پيام­ نور در نظر دارد کيفيت تدريس اساتيد در نيمسال اول سالتحصيلي 96-95 را از طريق نظر خواهي از دانشجويان در سيستم گلستان از تاريخ 03/09/95 لغايت 30/09/95 ارزيابي نمايد.

لذا کليه دانشجويان مي بايست با توجه به راهنماي تصويري ارائه شده نسبت به ارزشيابي اساتيد اقدام نمايند.

1- ارزشيابي 2- استاد 3- ارزشيابي

بدون تصویر

1639    تاریخ : 7 آذر 1395
آدرس