شنبه 26 آبان ماه 1397
07:43 ق.ظ
 
ریاست
عنوان ماژول :ریاست

                   

 

نام و نام خانوادگی:  علی رضا شریفی           فرزند:  محمد

سال تولد:           1358                          محل تولد:          سقز        مجرد ÿ        متأهل¢

آدرس پست الكترونيكي:      alireza.sharify@yahoo.com     تلفن :3249800

سوابق تحصيلي :

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

كشور

دانشگاه

سال اخذ مدرك

کارشناسی

حقوق قضایی

ایران

شهید بهشتی

1381

کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی

 

ایران

قم

1384

دکتری

حقوق خصوصی

ایران

پیام نور

1392

 

محل خدمت:

منطقه

مركز

دانشكده

گروه

موضوعات تدريس شده

کردستان

سقز

الیهات و حقوق

حقوق

1)دوره کارشناسی: مقدمه علم حقوق، حقوق مدنی، آیین دادرسی ، حقوق تجارت و  کار تحقیقی 1 و 2

2) دوره کارشناسی ارشد: حقوق مدنی 1، حقوق تجارت، روش تحقیق

3) دوره دکتری: حقوق تجارت بین الملل

 

 

-سوابق علمي-اجرائي

الف- علمی

1- فارغ التحصیل ممتاز دوره کارشناسی حقوق دانشگاه شهید بهشتی در سال 81

2- مدیر گروه رشته حقوق دانشگاه پیام نور مرکز سقز از سال 86

3- استاد مدعو دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات کردستان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

3- استاد مدعو در دانشگاه آزاد واحد سقز

4- راهنما، مشاور و داور چندین پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

5- دبیر علمی همایش استانی اعتیاد نوظهور چالشها و عواقب در شهرستان سقز

ب- اجرایی

1- معاون دانشگاه پیام نور مرکز سقز از سال 88 لغایت اردبیشهت 92 

2- سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز سقز از سال 92

3- عضو هیات اجرایی کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه پیام نور کردستان

4- عضو کمیته بدوی انظباطی دانشگاه پیام نور استان کردستان از سال 1389 لغایت 1393

5- عضو کمیسیون تطبیق فرمانداری ویژه شهرستان سقز از سال 92

6- وکیل پایه یک دادگستری از سال 82

سوابق پژوهشی

الف- کتابهای تالیفی

1- وکالت بلاعزل و موارد انحلال، انتشارات بهنامی، تهران 1393

2- مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق بشر، انتشارات جنگل-جاودانه، تهران 1393

ب - مقالات(عنوان، سال نشر، نام مجله، شماره مجله)

1- «اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی» دو فصلنامه دانش حقوق مدنی علمی-پژوهشی، 1393

2- «شرایط رد دادرس بعلت اظهار نظر پیشین» ماهنامه علمی- ترویجی معرفت 154. مهر 89

3- «نقدی بر آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری » مجله دادگستر شماره 31 .مهر87

4- «شورای حل اختلاف از آیین نامه تا قانون»  مجله دادگستر شماره 34 .تیر88

5- نقد صلاحیت شورای حل اختلاف در قانون » مجله دادرسی شماره 86.خرداد 90

6- اخذ تامین در اجرای حکم غیابی حقوقی ، مجله دادرسی شماره87 .مهر90

7- تاثیر تکالیف دارنده جهت استیفای حقوق ناشی از اسناد تجاری و آثار مترتب بر آن ، مجله دادرسی شماره 89.دی 90

8- «اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای مالی است یا غیر مالی » مجله مافی مروف .  

  1. Civil liability deriving from private nuisance,jokull journal,  Vol 63, No. 11;Nov 2013
  2. An evaluation of The Equality Act in Civil Liability of Iran Islamic republic, Advances in Environmental Biology, 8(13) August 2014,

 

همایش و سمینارها

1- مقاله «اصول راهبردی حاکم بر دادرسی مدنی و نقض آن در امنیت انسانی » همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا ، بیرجند 87

2- مقاله « حقوق متهم در قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع » همایش منطقه ای نیروی انتظامی استان کردستان سنندج88

3- مقاله «تاثیر تصمیمات قضایی در وقوع طلاق » همایش استانی طلاق و پیامدهای آن در شهرستان سقز 88

4- مقاله «بررسی علل حقوقی ترویج طلاق توافقی » همایش منطقه ای آسیب شناسی پدیده طلاق 1393 دانشگاه آزاد سقز

5- سمینار "اصول راهبردی حاکم بر دادرسی مدنی "  دانشگاه پیام نور  مرکز سقز 88

6- سمینار "مسئولیت مدنی ناشی از تولید و عرضه مواد روانگردان" دانشگاه پیام نور مرکز سقز 89

 

حوزه های مطالعاتی مورد علاقه

فلسفه حقوق، حقوق مدنی، مسئولیت مدنی، دادرسی مدنی و موضوعات تطبیقی

 

                 تاريخ تكميل فرم :آبان ماه 93

آدرس