شنبه 26 آبان ماه 1397
06:45 ق.ظ
 
روابط عمومی
عنوان ماژول :روابط عمومی

     

 

نام و نام خانوادگي: فردین مصطفایی    

پست سازمانی: مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه، کارشناس امور فرهنگی و دانشجویی      

محل خدمت: دانشگاه پيام نور- مركز سقز             

آخرين مدرك تحصيلي: فوق لیسانس   

رشته تحصيلي:  علوم ارتباطات اجتماعی

 تلفن محل كار: 08736249800

دورنگار: 08736244889

موبایل:

ایمیل:  fardin.mostafaye@gmail.com

حوزه های مطالعاتی: ارتباطات اجتماعی و فرهنگی، جامعه شناسی سیاسی، سایبر دیپلماسی

وظایف:

- ساماندهی مراجعین و ارباب رجوع حوزه ریاست

- ساماندهی و ارجاع مکاتبات ریاست دانشگاه و پیگیری آن

- پیگیری برنامه ها و امور مربوط به حوزه ریاست

- ابلاغ دستورالعمل ها و نظام نامه هاي اجرايي حوزه ریاست به كاركنان و نظارت بر حسن اجراي آن

- تولید اخبار و انعکاس کلیه عملکرد ، فعالیتها و دستاوردهای دانشگاه در رسانه ها بمنظور اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مخاطبان و افکار عمومی در مورد اقدامات، برنامه ها و عملکرد دانشگاه

 - انعكاس نظرات، پيشنهادات و انتقادات كاركنان و دانشجویان به رياست دانشگاه

- مشارکت و همکاری با سایر واحدهای دانشگاه از جمله امور فرهنگی، پژوهش، انجمن ها و ... در اجرای برنامه های عمومی، همایش ها و نشست های علمی و اجتماعی

- تلاش به منظور ايجاد و ارتقاي مناسبات و ارتباطات دانشگاه با اساتید، سازمان ها و نهادهاي ديگر

ـ تماس با مراجعين، كاركنان و روساي ساير ادارات و مراكز

ـ نظارت بر نحوه دريافت و ارسال مكاتبات و مراسلات اداري

ـ تنظيم و هماهنگی جلساتی كه در دفتر رئيس مركز تشكيل مي‌شود.

 
آدرس