شنبه 26 آبان ماه 1397
06:59 ق.ظ
 
برنامه کلاسی
عنوان ماژول :برنامه کلاسی

برنامه کلاسی نیمسال اول (ترم پاییز)  سال تحصیلی 97-96 دانشگاه پیام نور مرکز سقز

جهت دریافتبرنامه کلاسی  بروی لینک  زیر کلیک بنمایید:

http://sagez.kurdistan.pnu.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=849281e3-186f-49a1-907b-5afaeb0efefd

آدرس