سه شنبه 28 دی ماه 1395
06:29 ب.ظ
 
برنامه کلاسی
عنوان ماژول :برنامه کلاسی

بسمه تعالی

برنامه کلاسی نیمسال اول (ترم پاییز)  سال تحصیلی 96-95 دانشگاه پیام نور مرکز سقز

جهت دریافت آخرین تغییرات برنامه کلاسی  بروی نام رشته مورد نظر خود کلیک بنمایید:

 

رشته

گرایش

مقطع

آب وهوا شناسي(اقليم شناسي)

گرايش تغييرات آب وهوايي(اقليمي)

کارشناسی ارشد

آب وهوا شناسي(اقليم شناسي)

گرايش آب وهوا شناسي كاربردي

کارشناسی ارشد

آب وهوا شناسي(اقليم شناسي)

گرايش آب وهوا شناسي شهري

کارشناسی ارشد

حقوق

حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد

تاریخ

تاریخ اسلامی کارشناسی ارشد
شیمی شیمی آلی کارشناسی ارشد

مهندسي فناوري اطلاعات

------------------------

کارشناسی

مهندسي كامپيوتر

 نرم افزار

کارشناسی

مهندسي مديريت وآباداني روستاها

 ------------------------------

کارشناسی

مهندسي كشاورزي - ترويج و آموزش كشاورزي

------------------------------

کارشناسی

شيمي

گرايش محض و كاربردي

کارشناسی

علوم تربيتي

کلیه گرایشهای

کارشناسی

مترجمي زبان انگليسي

----------------------------

کارشناسی

زبان وادبيات انگليسي

-----------------------------

کارشناسی

زبان و ادبيات فارسي

محض

کارشناسی

حسابداري

---------------------------------

کارشناسی

جغرافياي

کلیه گرایشهای

کارشناسی

آب و هوا شناسي

---------------------------------

کارشناسی

روانشناسي

عمومي

کارشناسی

مديريت دولتي

----------------------------------

کارشناسی

مديريت جهانگردي

----------------------------------

کارشناسی

مديريت بازرگاني

----------------------------------

کارشناسی

الهيات ومعارف اسلامي

کلیه گرایشهای

کارشناسی

علوم اجتماعي

کلیه گرایشهای

کارشناسی

حقوق

------------------------------------

کارشناسی

تاريخ

-----------------------------------

کارشناسی

زبان و ادبيات عربي

-----------------------------------

کارشناسی

دروس عمومی

 

 کلیه  رشته های  با تمامی گرایش ها  کارشناسی

دروس عمومی گروه معارف

دروس عمومی گروه معارف

کارشناسی

تربیت بدنی (برادران)

  کلیه رشته های مقطع کارشناسی (برادران)

کارشناسی

تربیت بدنی (خواهران)

کلیه رشته های مقطع کارشناسی (خواهران)

کارشناسی

 

 

 
آدرس