شنبه 26 آبان ماه 1397
07:17 ق.ظ
 
اطلاعیه
عنوان ماژول :اطلاعیه

لیست دانشجویانی که اصل مدرک دانشنامه و گواهی موقت فازغ التحصیلی آنها صادر شده است. خواهشمند است جهت دریافت  اصل مدرک خود  شخصاً به واحد بایگانی دانشجویی  (آقای محمد فاروق قربانی پور )مراجعه فرمایند.  ضمناً برای دریافت  اصل دانشنامه  به همراه  داشتن اصل گواهی موقت استانی و یکعدد تمبر  هزار تومانی نزد بانک ملی  الزامی می باشد.

جهت دریافت لیست اینجا کلیک نمائید.

 

آدرس